måndag 12 oktober 2009

Att vaccinera eller inte vaccinera.

På nyhetsmorgon för en stund sedan talade expertisen, bland annat en representant för läkemedelsindustrin om vikten av att vaccinera sig mot svininfluensan.
Budskapet var att inte tro på all vild ryktesspridning som förekommer angående faran med vaccinet. Det är vetenskapligt väl utprövat och fördelarna har bedömts överväga risken med vaccinet. För övrigt dementerades det att vaccinet skulle kunna ge influensa symtom, samt hjärnskador hos barn.

Själv blir jag väldigt skeptisk då man talar om vetenskap numera. Vetenskap är inte alltid rättvisande och det går alltid att laborera med siffror. Nu refererar jag till den vetenskapliga grund som livsmedelsverket säger sig baserar sina kostråd på och som garanterat är dåligt, för att inte säga byggd undermålig forskning.
Med all ödmjukhet för faran med den nya influensan går det inte att bortse att det ligger en hel del ekonomiska intressen bakom massvaccinationen, både vad gäller läkemedelsindustrin samt samhällsekonomiskt.
Jag är dock inte säker på att det gagnar mig som individ. Jag är heller inte övertygad om att det är ofarligt att injicera kvicksilver, om än i liten dos, direkt in i blodet. Varken för mig och mina barn. Tendensen är också den att allt färre svenskar är intresserade av detta.

Så för mig kvarstår valet att inte vaccinera mig eller mina nära. Även om jag har full respekt för de som väljer att göra så.

intressant
I pressen:
SvD, Sydsvenskan, HD, HD2, HD3, Sydsvenskan, DN, Aftonbladet, Aftonbladet2, expressen,

läs mer:
Tema i Sydsvenskan, Tema i DN

Andra bloggar om: , , , , , ,

4 kommentarer:

Bo Engwall sa...

Nyheten, som många andra i ämnet, nyligen, styrker mina i detta fall avslutande motargument mot massvaccinationen mot A/H1N1 i Sverige i denna del av min blogg :

“Anders Tegnell verkar hävda att det är en optimal strategi att massvaccinera alla svenskar i en relativt mild influensa med hittills få döda i Sverige relativt t ex säsongsinfluensans tusental döda varje år. Men vad anser Tegnell då är optimalt i en mycket dödligare våg av influensapandemi ?

Det kan rimligen inte vara lägre antal vaccinerade än i det aktuella fallet. Den logiska följden av det är således att Tegnell numera ALLTID förespråkar massvaccinering mot influensavirus i Sverige. Någon logik hade funnits i nuvarande strategi om det visade sig att de första insjuknade i Sverige uppvisade en mycket hög dödlighet, men redan i början på september kunde vi se att så inte var fallet. Även utomlands var mortaliteten i A/H1N1 mycket låg, speciellt i i-länder.

Hur tror går det då med den s k flockimmuniteten på längre sikt m a p den naturligt uppkomna immuniteten om man tillämpar massvaccinering av alla varje gång ? Jo den utarmas successivt eftersom väldigt få kommer bli sjuka så länge vaccinen fungerar. Då finns heller ingen chans att i nämnvärd utsträckning bättra på det cellmedierade immunsvaret som jag förklarat ovan. Det kan räcka livet ut.

Till slut litar alltså då Anders Tegnell och Socialstyrelsen på att influensavaccinen som successivt tas fram mot nya influensapandemiers och säsongsinfluensors olika nya virus och deras framtida släktingar alltid hinner göras så i tid och alltid ger ett fullgott skydd.

Det är dramatiskt helt ny risktagning och experimentlusta - ja flera av förespråkarna och ansvariga beslutsfattarna kallade det just ett experiment i SVTs program Debatt 1 sept - med en hel befolknings hälsa och immunologiska skydd i kampen mot denna typ av virus som både ändrar sig oftare än t ex smittkoppviruset och sprider sig mycket snabbare.

Det ligger i sakens natur att om man “kväser viruset långsamt” med massvaccineringar år efter år riskerar man på detta sätt att influensavirus för att fortsätta (sam-)existera utvecklas att komma runt situationen, inte helt olikt multi-resistenta baktierier gör av rena evolutionistiska skäl.

Hur ska man stoppa att influensavirus fortsätter att finnas och utvecklas och ibland övergå mellan djur och männsiskor ?

Ska vi vaccinera alla fåglar och svin etc ?”

Se hela bloggen Anders Tegnells motsägelse där även förklaring av det rent immunologiska skillnaden mellan vaccininducerat immunsvar och naturligt cellmedierat immunsvar görs :

http://www.netdoktor.se/forkylning-infektion/?_PageId=116961

Charlotte sa...

Är det kvicksilver i det? Jag hade hört att det är gjort på ägg. Frågan är om man ska eller inte??? Jag blir sällan sjuk så varför skulle jag drabbas nu. Har skickat mail till dig.

Anonym sa...

Jag är mycket skeptiskt till all hysteri. Jag tänker inte vaccinera mig och är osäker på hur jag ska göra med mina två ungdommar.
Vi har ju influensor varje höst och denna ska ju inte vara farligare för den enskilde än de tidigare. Man kan inte vaccinera sig mot allt.
Läs: www.vaccinationsfaran.se

Ann-Katrin sa...

Ja, att det är kvicksilver i bekräftade ju även läkemedelsverket när jag var i SVerige senast, som svar på en insändare i Göteborgsposten. Så det är inte något rykte...

bakgrund