lördag 28 mars 2009

Livsmedelsverket har inte koll på läget...

Någon som varit inne på bloggen Kostdebatten? Det är en superb blogg som kom till för att kostfrågan som blivit alltmer hetsig, skulle kunna diskuteras på ett neutralt forum. Debatten har stått mellan Livsmedelsverkets förespråkare och de som ifrågasätter våra kostråd. Hittills har Livsmedelsverket gett luddiga och svårförståeliga svar. Motståndarsidan har vunnit med hästlängder genom att ge tydliga och bra svar. Jag har för länge sedan insett att vi är grundlurade av Livsmedelsverket.

Dr Annika Dahlqvist som länge ifrågsatt livsmedelsverkets kostråd har ställt en fråga på Kostdebatten till Ulf Bohman cher för nutritionsverket på Livsmedelsverket.

Hennes fråga lyder:
"SLV:s lista på 72 studier som visar att mättat fett är farligt är ju svår att, som icke forskarutbildad, sätta sig in i och svara på. Vilka är de 5-10 viktigaste studierna som visar att mättat fett är farligt? Och då menar jag inte sådana som visar den ena eller andra effekten på kolesterolvärden, eftersom jag tycker att de är tämligen ointressanta, utan på hårda ändpunkter som sjukdom och död, och andra reella hälsovariabler."

Ulf Bohman har svarat på ett helt osannolikt sätt.
"Livsmedelsverket grundar alla kostråd och rekommendationer på bred vetenskaplig grund. Det innebär att vi först utvärderar de vetenskapliga artiklarna på området och sedan utifrån dem formulerar kostråd. Det är den helhetsbild som de vetenskapliga artiklarna ger som gör att vi kan gå ut till allmänheten med råd och rekommendationer om mat och hälsa.

Jag förstår verkligen att det kan vara svårt för personer som inte är forskare att sätta sig in alla studier på de komplexa vetenskapsfält som kostråden innefattar. Livsmedelsverket har egna anställda forskare, en stor expertgrupp och dessutom nära samarbete med internationella forskningsinstitutioner och myndigheter i andra länder för att hela tiden kunna hålla koll på och utvärdera den aktuella forskningen på området.

De 72 artiklar du nämner är kvalitetssäkrade och författarnas trovärdighet bekräftad. Det vore fel att lyfta fram enskilda studier, just för att Livsmedelsverkets kostråd inte bygger på enskilda studier utan på den betryggande vetenskap som vi får fram genom att se på ett stort antal studier."

Vad menar Ulf Bohman?
Förstår han inte heller vad kostråden har för grund?
Eller är han så cynisk att han tror att vi vanliga korkade människor inte behöver förstå, vi får helt enkelt lita på att någon annan fattar rätt beslut åt oss?

Jag efterlyser en oberoende granskning och omvärdering av Livsmedelsverkets kostråd!

Andra bloggar om: ,

2 kommentarer:

synne sa...

Han vet helt enkelt inte vad han ska svara. Han har inga egna åsikter och tankar tror jag...
Synne.

Cattis sa...

Han skulle svara på vilka vetenskapliga grunder livsmedelsverket bygger sina fettråd på. Och han svarar goddag yxskaft.
Han kan inte plocka fram några specifika studier. Jag tolkar det som att de inte finns egentligen. Eller så är han okunnig. Han litar på sina "experter" men kan inte läsa forskningen själv.
Men skriva artiklar... det kan han!

bakgrund